FAMILIALE BEMIDDELING

 

 (echt)scheiding 

ouderschapsplan

familieconflicten

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

                 ACONSULT vzw

 helpt u bij het maken

van de noodzakelijke afspraken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...................................................................................................................................

   Bea Lambrecht

   Erkend Familiaal Bemiddelaar

    Lic. in de Rechten en Economie

   Diverse psychosociale vormingen

 

 

 

 

          

   

Wat is bemiddeling?

 

Een manier om conflicten in onderling overleg op te lossen

met de hulp van een bemiddelaar.

 

Deze onpartijdige derde ondersteunt en informeert u, alleen

of samen naar wens, over de mogelijkheden en hun gevolgen met betrekking tot het conflict.

 

Hij kan u ook begeleiden in het “samen” regelen van de

(echt)scheiding, het ouderschapsplan of familieconflict (nalatenschap…)

 

 

Dit betekent?

 

#  bemiddeling is een alternatief voor de rechtbank dat

meestal minder tijd en geld kost. De bemiddelings- overeenkomst kan door de rechtbank bekrachtigd worden

#  u werkt samen oplossingen uit waarbij rekening gehouden wordt met de noden van alle betrokkenen 

#  het belang van de kinderen staat voorop 

#  u verkiest communicatie en overleg boven een escalatie van het conflict 

#  u discuteert op gelijke voet en elk behoudt zijn waarde 

#  de bemiddelaar biedt volledige en duidelijke informatie 

#  de neutrale bemiddelaar helpt jullie onderhandelen zodat jullie, goedgeïnformeerde en weloverwogen, beslissingen kunnen nemen over jullie zaken 

#  bemiddelen is meer dan een juridisch proces, zonder een therapie te zijn 

#  bemiddeling is te allen tijde vrijwillig en de gesprekken zijn confidentieel

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

Tarieven 

 

# individueel : 50euro/gesprek (1u)

# bemiddeling : 80euro/gesprek (1u30)

# de afspraken worden in een juridisch onderbouwde overeenkomt vastgelegd en kost 50euro/uur

 

Het aantal gesprekken is afhankelijk van de situatie

en conform uw tempo 

 

Eenmalig  juridisch consult is mogelijk

 

Afhankelijk van uw inkomen, kan er beroep

gedaan worden op gratis rechtsbijstand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Contact

   ACONSULT vzw

   Tercoignelaan 18

   1170 Brussel

     GSM 0497/70.22.70

   E-mail bea.lambrecht@aconsult.be

   www.aconsult.be